Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji

Podmioty wspierające

Podmioty wspierające Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji


Podmioty wspierające projekt "Translimes - Szkoła w regionie przygranicznym"

(Federalna Centrala Kształcenia Obywatelskiego)

(Fundacja im. F. C. Flicka Przeciwko Ksenofobii, Rasizmowi i Nietolerancji)