Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji

Działania

Sieć proponuje swoim członkom, organizacjom i społeczno-obywatelskim działaczom polsko-niemieckiego regionu przygranicznego szeroką gamę ofert edukacyjnych, doradztwa w obszarze praktyki oraz fachowych ekspertyz.