Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji

Naukowa rada doradcza

Naukowa Rada Doradcza Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji doradza i wspiera Centrum podczas corocznych konferencji. Należą do niej naukowcy z różnych europejskich uniwersytetów i szkół wyższych oraz polityczni decydenci z regionu oraz Unii Europejskiej.

prof. UAM dr hab. Camilla Badstübner-Kizik
Kierownik Zakładu Dydaktyki Kultury i Mediów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Adiunkt dr Matthias Busch
Adiunktura Dydaktyki Edukacji Obywatelskiej
Uniwersytet Techniczny Kaiserslautern

Stephan Felsberg
Członek Rady
Instytut Historii Stosowanej

prof. dr Tilman Grammes
Profesor Dydaktyki Nauk Społecznych
Uniwersytet w Hamburgu

Darius Müller
Kierownik Stowarzyszenia
Zamek Trebnitz Centrum Edukacji i Spotkań

dr hab. prof. UMK Hanna Solarczyk-Szwec
Profesor w Katedrze Edukacji Dorosłych
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu