Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji

Praca edukacyjna

Zainicjowany i realizowany w ramach Europejskiego Centrum Transnarodowej Partycypacji program edukacyjny obejmuje kilka różnych obszarów działania. Poza własnymi działaniami, które są realizowane bezpośrednio przez nasze Centrum, zajmujemy się także zrzeszaniem, koordynacją i wymianą doświadczeń w ramach istniejących inicjatyw edukacyjnych w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem naszego programu edukacyjnego jest zatem podniesienie zarówno intensywności transnarodowego uczenia się, jak i standardów jakości dla transgranicznych projektów edukacyjnych.

Informacje na temat aktualnych i minionych wydarzeń, szkoleń, wymian fachowych i konferencji znajdą Państwo w zakładce Wydarzenia >>
oraz w naszym newsletterze, którego mogą Państwo tutaj subskrybować  >>