Europejskie Centrum Transnarodowej Partycypacji

Komunikat o błędzie

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /mnt/web024/c1/10/53964710/htdocs/drupal-7.64/includes/file.phar.inc).

Interview:Grit Körmer „Zaangażowanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego w Powiecie Märkisch-Oderland“

Pytanie: Czym się zajmuje Pani stowarzyszenie?
GK: Stowarzyszenie LAG Märkische Seen e.V. (Stowarzyszenie Jeziora Marchijskie) wspiera projekty dotyczące zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu LEADER - Märkische Seen. Stowarzyszenie uważa się w szczególności za forum doradztwa i dyskusji a także za publiczną platformę służącą inicjowaniu i realizacji celów stowarzyszenia w regionie. Poprzez swoją działalność stowarzyszenie chce przyczyniać się do poprawy warunków życia ludności miejscowej, a tym samym równocześnie do utożsamiania się ludności z regionem, wspierając w ten sposób samodzielność kulturową i regionalną.

Pytanie: Z kim głównie Państwo współpracują?
GK: Z naszymi aktorami regionalnymi: Z sołtysami, administracją, stowarzyszeniami lub sieciami, ale również z sieciami ponadregionalnymi jak np. Deutsche Vernetzungsstelle für ländliche Räume (Niemiecka Jednostka Tworzenia Sieci Obszarów Wiejskich).

Pytanie: Jak się Państwo finansują?
GK: Ze składek członkowskich oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego i Kraju Związkowego Brandenburgii, z których utrzymywany jest oddział.

Pytanie: Czy współpracują już Państwo z aktorami lub instytucjami po drugiej stronie granicy? Jeśli tak, to z kim, jeśli nie, to czy mają Państwo jakieś życzenia dotyczące partnera do współpracy?
GK: LAG działa raczej w wymiarze regionalnym i dlatego współpracuje ściśle z Euroregionem Pro Europa Viadrina. Na przyszłość zamierzamy jednak prowadzić ściślejszą wymianę z lokalnymi grupami działania w Euroregionie. Od 2014 roku jesteśmy w ścisłym kontakcie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie i zostaliśmy zaproszeni do intensywniejszej wspólnej pracy na rzecz rozwoju wsi.

Pytanie: Jeśli przyjrzy się Pani temu, jak postępuje europejski proces integracji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym, to w jakim miejscu jest dzisiaj wspólne, transgraniczne społeczeństwo obywatelskie? Jakie sukcesy Państwo odnieśli? Jak wyglądają szanse rozwojowe? Gdzie występują trudności?
GK: W ciągu ostatnich 25 lat w regionie przygranicznym wiele się już zmieniło, wiele z naszych gmin utrzymuje bardzo dynamiczne partnerstwa z polskimi gminami i jest wiele dobrych wspólnych projektów. Powinniśmy nadal wspólnie nad tym pracować, ponieważ świadomość mieszkańców wschodniej Brandenburgii, że żyją w regionie przygranicznym, jest jeszcze zbyt słaba. Do tego należy intensywniejsza praca na rzecz nauki języka polskiego, dopasowanie oferty turystycznej i kulturalnej do gości z Polski oraz ścisła wymiana praktycznych doświadczeń.

Pytanie: Na ile Pani stowarzyszenie jest aktywne w polsko-niemieckim społeczeństwie obywatelskim?
GK: Praca lokalnych grup działania w całej Europie jest ukierunkowana na włączanie aktorów lokalnych (zasada bottum-up), i dlatego uważamy się za integralną część społeczeństwa obywatelskiego w regionie przygranicznym. Generalnie przy okazji różnych projektów sprawdzamy, czy ewentualnie nie dałoby się ich zrealizować także w kontekście polsko-niemieckim. Jeśli dowiadujemy się o dobrych przykładach współpracy polsko-niemieckiej, to informujemy o nich naszych partnerów i zachęcamy do dialogu.

Pytanie: Gdzie dostrzega Pani szczególne szanse lub też wkład Pani instytucji w integrację tego europejskiego makroregionu?
GK: W ramach wykorzystania środków europejskich z podejścia LEADER uważamy się za ważnego multiplikatora transferującego myśl europejską na obszary wiejskie. To właśnie tak silnie promowana przez Europę metoda LEADER służąca do włączania lokalnej ludności stwarza nam możliwość bar-dzo ścisłej współpracy z aktorami lokalnymi po to, aby opracowywać udane projekty o dużej sile oddziaływania. Do tego nie zawsze potrzebne są wielkie pieniądze, ale zawsze potrzebna jest silna wola zbliżenia się do siebie.

Pytanie: Proszę opisać jakiś konkretny projekt Pani stowa-rzyszenia.
GK: UE daje nam możliwość ścisłej współpracy z innymi lokalnymi grupami działania. Szczególnie dumni jesteśmy z naszej współpracy na rzecz wsparcia rozwoju turystyki na naszym Pojezierzu Odra-Szprewa, szczególnie w zakresie e-mobilności. Udało się w tym projekcie stworzyć sieć wypożyczalni e-rowerów („Słońce na kołach“). Aby silniej rozwinąć kulturę otwartości wobec osób podróżujących pojazdami z napędem elektrycznym, aktualnie współpracujemy z naszymi partnerami nad takim zagadnieniem, jak re-gion przyjazny dla e-rowerów.

Pytanie: Jeśli mogłaby Pani życzyć sobie czegoś w swojej pracy lub dla swojego stowarzyszenia, to co by to było?
GK: Aby nadal we wszystkich strukturach mieć tak otwartych i zaangażowanych partnerów, którzy konstru-ktywnie chcą pracować nad wspólnymi rozwiązaniami.

Dziękujemy za rozmowę.